Чисельність наявного населення області на 1 грудня 2021р., за оцінкою, становила 891,1 тис. осіб.

Упродовж січня–листопада 2021р. населення зменшилось за рахунок природного скорочення на 5857 осіб. Водночас був зафіксований міграційний приріст – 345 осіб.

Кількість живонароджених у січні–листопаді 2021р. становила
7319 осіб, померлих – 13176 осіб.

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за 2021р. становила 11183 грн і збільшилася порівняно з 2020р. на 122,0%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за 2021р. порівняно з 2020р. становив 112,3%.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом грудня 2021р. зменшилася на 4,5% і на 1 січня п.р. становила 3080,6 тис.грн.

Сума заборгованості розподілилася між підприємствами промисловості (75,7%), сфер операцій з нерухомим майном (19,6%), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4,7%).

Кількість працівників підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 січня п.р. становила 259 осіб або 0,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 11894 грн, що на 17,0% менше від розміру середньої заробітної плати, нарахованої у грудні 2021р.

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ)по області в 2021р. становив 108,4%
(у 2020р. – 105,5%).

За 2021р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 10,8%. Найбільше (на 35,2%) зросли ціни на олію соняшникову.
На 19,8–7,9% стали дорожчими цукор, гречані крупи, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, молоко, сир і м’який сир (творог), макаронні вироби, овочі, рис, масло, риба та продукти з риби, яйця. Водночас на 14,8% подешевшали фрукти.

Безалкогольні напої подорожчали на 3,9%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 8,7%,
у т.ч. тютюнові вироби – на 15,4%, алкогольні напої – на 2,1%.

Одяг і взуття подорожчали на 1,8%. Ціни на одяг підвищилися на 2,2%, на взуття – на 0,9%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 5,0% в основному за рахунок підвищення тарифів на  електроенергію на 26,5%, каналізацію – на 20,3% та водопостачання – на 15,1%. Разом з тим тарифи на природний газ знизилися на 1,8%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 6,7% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 7,5%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 6,1%, послуг лікарень – на 5,9%.

Ціни на транспорт підвищилися на 6,1% передусім за рахунок подорожчання палива та мастил на 27,8%, проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті – на 8,3% та 5,1% відповідно. Одночасно транспортні засоби подешевшали на 7,4%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 7,9%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий та міжміський телефонний зв’язок (на 29,9% та 28,1% відповідно). Поштові послуги стали дорожчими на 16,7%, послуги мобільного зв’язку – на 8,1%, мобільні телефони – на 5,5%, послуги інтернету – на 4,8%.

Ціни на послуги освіти зросли на 16,6% за рахунок підвищення цін на послуги дошкільної та початкової освіти на 35,5%, вищої – на 15,1%.

Промисловість

Індекс промислової продукції у 2021р. порівняно з 2020р. становив 96,1%, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 112,3%, у переробній промисловості – 95,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції у 2021р. порівняно з 2020р. склав 88,7%.

Порівняно з 2020р. індекс промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів становив 98,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 96,1%.

Індекс промислової продукції у 2021р. проти 2020р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 115,3%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 101,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 59,1%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванніу 2021р. порівняно з 2020р. склав 103,0%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 96,5%.

Сільське господарство

За попередніми даними, індекс сільськогосподарської продукції
у 2021р. порівняно з 2020р. становив 110,0%, індекс продукції рослинництва – 117,0%, індекс продукції тваринництва – 93,0%.

У 2021р. загальний обсяг живої маси сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій, у господарствах усіх категорій становив 58,0 тис.т м’яса, що на 10,6% менше, ніж у 2020р.

Порівняно з 2020р. зменшилося виробництво молока на 4,7% (обсяг становив 236,3 тис.т), яєць – на 19,5% (277,2 млн.шт), вовни – на 5,0% (106,8 т).

За розрахунками,на 1 січня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 69,9 тис. голів великої рогатої худоби (на 4,5% менше, ніж на 1 січня 2021р.), у т.ч. 46,2 тис. корів (на 3,2% менше),
107,0 тис. свиней (на 26,9% менше), 41,7 тис. овець та кіз (на 0,7% менше), птиці – 3,3 млн. голів (на 1,3% менше).

Будівництво

У 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 1572,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції в 2021р. порівняно з 2020р. становив 61,1%.

Нове будівництво склало 18,4% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 9,8%, реконструкція та технічне переоснащення – 71,8%.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–листопаді 2021р. експорт товарів становив 190774,6 тис.дол. США, імпорт – 173699,0 тис.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2020р. експорт збільшився на 26,0%, імпорт – на 12,4%. Позитивне сальдо склало 17075,6 тис.дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,10.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі
101 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 144814,7 тис.дол. або 75,9% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–листопада 2020р. на 23,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювались до Румунії, Німеччини, Польщі, Литви, Нідерландів, Італії, Австрії та Чехії.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 98316,8 тис.дол. або 56,6% від загального обсягу і збільшився проти січня–листопада 2020р. на 13,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснювалися з Румунії, Польщі, Німеччини та Італії.

Основу товарної структури обласного експорту складали деревина і вироби з деревини, механічні та електричні машини, меблі (майже дві третини від загального обсягу).

Основу товарної структури обласного імпорту складали механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, засоби наземного транспорту (більше половини від загального обсягу).

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) в 2021р., за попередніми даними, становив 21,7 млрд.грн, що на 25,7% більше від обсягу 2020р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у 2021р. становив 10,8 млрд.грн, що на 18,3% більше від обсягу 2020р.

Транспорт

У 2021р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажообіг в обсязі 626,3 млн.ткм. У порівнянні з 2020р. вантажообіг зменшився на 4,5%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом у 2021р. становив 1821,0 тис.т, що в 1,6 р.б. від обсягу 2020р.

Пасажирським транспортом у 2021р. виконано пасажирообіг в обсязі 484,9 млн.пас.км, що на 13,8% більше від обсягу 2020р.

Пасажирським транспортомскористалось 23,0 млн пасажирів, що порівняно з 2020р. менше на 0,9%.

Пасажирообіг, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), у 2021р. становив 428,7 млн.пас.км або 88,4% від загального обсягу пасажирообігу, обсяг пасажирських перевезень – 13,0 млн пасажирів або 56,4%. Порівняно з 2020р. пасажирообіг автомобільного транспорту збільшився на 15,9%, водночас обсяг пасажирських перевезень зменшився на 1,6%.

Головне управління статистики у Чернівецькій області

Залишити відповідь