СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2019 РІК

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2019 РІК

Інформує: Головне управління статистики у Чернівецькій області
Інформує: Головне управління статистики у Чернівецькій області

Населення

Чисельність наявного населення області на 1 грудня 2019р., за оцінкою, становила 901,9 тис. осіб.

У січні–листопаді 2019р. чисельність наявного населення зменшилась на 2464 особи за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 2451 та 13 осіб).

Кількість живонароджених у січні–листопаді 2019р. становила 7768 осіб, померлих – 10219 осіб.

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних наприкінці грудня 2019р. становила 5,9 тис. осіб і порівняно з кінцем листопада 2019р. збільшилася на 11,2%.

Більше половини (52,5%) від загальної кількості безробітних становили жінки.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, наприкінці грудня 2019р. становила 1378 одиниць, що на 14,3% менше порівняно
з листопадом 2019р.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) наприкінці грудня 2019р., становило 4 особи, що на 1 особу більше, ніж на кінець листопада 2019р.

Середньооблікова кількість безробітних, які в грудні 2019р. отримували допомогу по безробіттю, становила 4,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в грудні 2019р. збільшився порівняно з листопадом 2019р. на 9,5% і становив 3260 грн, що на 21,9% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (4173 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за 2019р. становила 8066 грн і збільшилася порівняно з 2018р. на 15,4%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за 2019р. порівняно з 2018р. становив 108,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом
грудня 2019р. зменшилася на 8,0% або на 12,7 тис.грн і на 1 січня п.р. становила 145,8 тис.грн.

Загальна сума боргу розподілилася між підприємствами оптової і роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (83,1%) та промисловості (16,9%).

На економічно активні підприємства області припадало 16,9% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 83,1%.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств протягом грудня 2019р. зменшилася в 1,6 раза або на 15,6 тис.грн. Уся сума боргу (24,6 тис.грн) припадала на промислові підприємства з водопостачання; каналізації, поводження з відходами.

Соціальний захист

У 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 110868 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у 2019р. становила 34972,9 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство
в грудні 2019р. становив 484,2 грн (у грудні 2018р. – 687,8 грн).

У грудні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 57950 домогосподарств.

Cубсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 2019р. призначено 14719 домогосподарствам.

Читайте також:  За добу в Україні - 3 034 нових випадки COVID-19

У 2019р. сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 51098,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної в грудні 2019р. субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство становив 3240,7 грн (у грудні 2018р. – 2573,8 грн).

У 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1767,7 млн.грн, що становило 101,5% нарахованих за цей період сум.

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ)по області у 2019р. становив 103,8% (у 2018р. – 108,7%).

З початку 2019р. ціни на продукти харчування зросли на 5,8%. Суттєво подорожчали продукти переробки зернових (на 26,1%), фрукти
(на 16,0%) та хліб (на 14,3%). На 8,5–2,4% стали дорожчими масло, сир і м’який сир (творог), молоко, риба та продукти з риби, рис, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, цукор. Водночас на 16,9% знизилися ціни на яйця, на 6,1% – на олію соняшникову, на 1,4% – на овочі (проте серед них значно подорожчала картопля (на 73,9%)).

У сфері освіти ціни зросли на 9,7% через підвищення вартості послуг дошкільної та початкової освіти (на 14,4%), вищої освіти (на 8,6%).

Збільшення цін у сфері охорони здоров’я на 3,1% викликане зростанням вартості послуг лікарень на 14,8% та амбулаторних послуг –
на 11,1%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 7,3% відбулося, в основному, за рахунок зниження цін на природний газ на 26,2%. Разом з тим зросли тарифи на послуги каналізації (на 15,7%), водопостачання (на 8,1%), утримання та ремонт житла
(на 2,2%). Вартість інших комунальних послуг не змінилася.

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 4,4% через здешевлення транспортних засобів на 10,7%, палива та мастил – на 8,6%. Також знизились ціни на перевезення авіаційним пасажирським транспортом
на 3,1%. Одночасно спостерігалось подорожчання перевезень залізничним та автомобільним пасажирським транспортом (на 35,0% та на 0,9% відповідно).

Промисловість

Індекс промислової продукції у 2019р. порівняно з 2018р. становив 99,6%.

Індекс промислової продукції у добувній та переробній промисловості становив 102,8%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 97,7%, у переробній  промисловості – 103,0%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції у 2019р. порівняно з 2018р. склав 95,1%.

Порівняно з 2018р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився на 34,4%, у т.ч. у текстильному виробництві –
в 1,9 раза, у виробництві одягу – на 11,9%.

Читайте також:  На Буковині розгорнули понад 300 пунктів обігріву

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 96,2%,
у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 96,4%.

Індекс промислової продукції у 2019р. проти 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 100,4%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 98,5%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 108,2%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 91,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 66,3%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні порівняно з 2018р. склав 144,2%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 103,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у 2019р. порівняно з 2018р. індекс промислової продукції склав 93,2%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 89,2%.

Сільське господарство

За попередніми даними, індекс сільськогосподарської продукції
у 2019р. порівняно з 2018р. становив 98,1%, індекс продукції рослинництва – 96,3%, індекс продукції тваринництва – 101,6%.

Під урожай 2019р. було відведено 306,8 тис.га. Порівняно з 2018р. посівна площа під сільськогосподарськими культурами зменшилась
на 0,6 тис.га (на 0,2%).

За попередніми даними, у 2019р. обсяг виробництва зерна (у масі після доробки) cтановив 642,0 тис.т, що на 9,5% більше, ніж у попередньому році.

Насіння соняшнику зібрано 34,3 тис.т, що в 1,5 раза менше від обсягу 2018р., сої – 120,2 тис.т (на 22,5% менше), ріпаку та кользи
28,6 тис.т (на 14,1% менше).

Картоплі у 2019р. зібрано 579,5 тис.т, що на 5,6% менше, ніж у 2018р., культур овочевих – 247,5 тис.т (на 3,9% більше), культур плодових та ягідних – 220,8 тис.т (на 10,2% менше).

У 2019р. господарствами всіх категорій, за попередніми даними, вироблено 64,4 тис.т м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі), що на 1,6% більше, ніж у 2018р., 260,1 тис.т молока
(на 4,9% менше), 347,9 млн.шт. яєць (на 3,4% більше) та 118,7 т вовни
(на 7,0% менше).

За попередніми розрахунками, на 1 січня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 78,5 тис. голів великої рогатої худоби (на 3,8% менше, ніж на 1 січня 2019р.), у т.ч. 50,1 тис. корів (на 2,6% менше),
147,4 тис. свиней (на 3,9% більше), 43,5 тис. овець та кіз (на 0,8% менше), птиці – 3,7 млн. голів (на 5,5% більше).

Читайте також:  У Чернівцях суд обрав запобіжний захід посадовцю Держпраці, якого затримали на хабарі

Будівництво

У 2019р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 2,0 млрд.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2018р. – 130,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 85,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 11,8% та 3,2% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів у січні–листопаді 2019р. становив
195,5 млн.дол. США, імпорту – 198,0 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2018р. обсяг експорту збільшився на 8,2%, імпорту –
в 1,6 раза. Негативне сальдо становило 2,5 млн.дол. (у січні–листопаді 2018р. позитивне – 55,0 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,99 (у січні–листопаді 2018р. – 1,44).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі
106 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
149,4 млн.дол. або 76,5% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–листопада 2018р. на 13,1%.

Найвагоміші експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до Румунії, Польщі, Німеччини, Греції, Італії, Великої Британії, Литви, Франції та Нідерландів, серед інших країн світу – до Білорусі, Туреччини, Молдови та США.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив
107,4 млн.дол. або 54,3% від загального обсягу і збільшився проти січня–листопада 2018р. на 40,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Німеччини, Румунії, Польщі, Італії та Литви, серед інших країн світу – з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі та США.

Основу товарної структури обласного експорту складали механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти.

Основу товарної структури обласного імпорту складали механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, засоби наземного транспорту, недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у 2019р., за попередніми даними, становив 15,7 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянні з 2018р. становив 98,3%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 8,4 млрд.грн і зменшився проти обсягу 2018р. на 1,5%.

Транспорт

У 2019р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажообіг у обсязі
1456,5 млн.ткм. У порівнянні з 2018р. вантажообіг збільшився на 15,4%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 2990,4 тис.т, що на 21,9% більше від обсягу 2018р.

Пасажирським транспортом виконано пасажирообіг у обсязі
930,5 млн.пас.км, що на 7,4% менше від обсягу 2018р.

Пасажирським транспортомскористалось 59,5 млн пасажирів, що порівняно з 2018р. менше на 4,9%.

Пасажирообіг, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив 766,6 млн.пас.км або 82,4% від загального обсягу пасажирообігу, обсяг пасажирських перевезень – 30,2 млн пасажирів або 50,8%. Порівняно з 2018р. пасажирообіг автомобільного транспорту зменшився на 8,5%, обсяги пасажирських перевезень – на 7,9%.

Загрузка...

Залишити відповідь